20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW" informuje, że w okresie:

25 stycznia – 30 czerwca 2021r.
(dokładny termin będzie podany w oddzielnym ogłoszeniu Wykonawcy) będzie prowadzona wymiana wodomierzy w lokalach z uwagi na kończący się okres legalizacji. Prace wykonywane będą przez firmę „ISTA” Polska Sp. z o.o.

     Usługa wymiany wodomierza obejmuje dostawę i wymianę wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego, przełożenie i przeprogramowanie modułu radiowego, montaż zaworu zwrotnego, założenie plomby, sprawdzenie prawidłowego połączenia moduł-wodomierz
oraz wykonanie wymaganych protokołów i raportów.

     Indywidualne rozliczenie kosztów wymiany wodomierzy nastąpi po zakończeniu procesu wymiany w całych zasobach Spółdzielni. Spłata będzie uwzględniała dofinansowanie dla członków Spółdzielni ze środków przeznaczonych na ten cel z nadwyżki bilansowej w 2018r. oraz będzie rozłożona na 36 miesięcznych rat z możliwością jednorazowej spłaty.

     Prosimy zatem o udostępnienie lokali, przygotowanie wygodnego dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy, dzięki któremu będzie możliwe wykonanie robót montażowych.

     Równocześnie prosimy o ewentualne udostępnienie piwnic, w których na pionach wodociągowych znajdują się zawory odcinające wodę.

     Z wymiany wodomierzy Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół w którym
osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu potwierdza, czytelnym podpisem wykonanie prac związanych z wymianą oraz odczytany stan zdemontowanych i nowych wodomierzy na dzień przeprowadzania prac.

     Zdemontowane wodomierze należy przekazać Wykonawcy, co potwierdzone będzie w wyżej wymienionym protokole.

     W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się i zwalczania COVID -19 zwracamy się z prośbą do osób przebywających w lokalu podczas wykonywania prac montażowych, aby zachowały bezpieczny dystans od pracowników, nosiły maseczki ochronne oraz posiadały własny długopis.

     W przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji prosimy o kontakt telefoniczny
z Wykonawcą w celu ustalenia dogodnego terminu wykonania usługi.

     Numer telefonu do Wykonawcy podany będzie w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej określającym dokładny termin wykonania prac.

INFORMACJA

Z uwagi na pojawiające się pytania związane z wymianą wodomierzy  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” informuje:

Proces wymiany wodomierzy podyktowany jest kończącym się ich terminem legalizacji  i miał być przeprowadzony w drugiej połowie 2020r., ale z uwagi na sytuacje  w kraju został przeniesiony na I połowę roku 2021. Mając na uwadze art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. ,,Prawo o miarach” Spółdzielnia jest zobowiązana do  użytkowania przyrządów pomiarowych (wodomierzy) z ważną legalizacją. Również zapisy w przyjętych przez Radę Nadzorczą ,,Zasadach podziału obowiązków Spółdzielni i Członków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalniającymi lokale” zobowiązują Spółdzielnię do wykonania naprawy, wymiany lub legalizacji wodomierzy za pełną odpłatnością członka spółdzielni. (§ 3 pkt 1g). Zgodnie z zapisami ,,Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” okres ważności legalizacji wodomierzy to 5 lat.

     Usługa obejmująca wymianę jednego wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego, przełożenie i przeprogramowanie modułu radiowego, montaż zaworu zwrotnego, założenie plomby, sprawdzenie prawidłowego połączenia moduł-wodomierz oraz wykonanie wymaganych protokołów i raportów kosztuje 84,76zł brutto. Dla członków spółdzielni koszt wymiany zostanie pomniejszony o wartość 33,00zł brutto wynikającą z podziału nadwyżki bilansowej  z roku 2018r. Usługa objęta jest 5 letnim okresem gwarancji. Ostateczne rozliczenie usługi nastąpi po zakończeniu procesu wymiany wodomierzy w całych zasobach Spółdzielni a opłaty zostaną rozłożone na 36 miesięcznych rat.

       Proces wymiany wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czechów” wykonywany jest przez firmę ISTA Polska. Wymiana prowadzona jest osiedlami. W pierwszej kolejności prace wykonywane są na osiedlach: im St. Moniuszki, Fr. Chopina, M. Karłowicza. W następnej kolejności osiedla: im. K. Szymanowskiego, I.J. Paderewskiego, H. Wieniawskiego kończąc na osiedlu im. K. Lipińskiego. O dokładnym terminie wykonywania wymiany wykonawca poinformuje w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej danego budynku.  Podczas prowadzenia prac pracownicy firmy ISTA zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i zwalczaniem COVID -19 miedzy innymi do noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz stosowania środków dezynfekcyjnych. Prosimy osoby przebywające w lokalu podczas wykonywania prac montażowych, aby zachowały bezpieczny dystans od pracowników, nosiły maseczki ochronne oraz posiadały własny długopis.  W przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji prosimy o kontakt telefoniczny z Wykonawcą w celu ustalenia dogodnego terminu wykonania usługi. Numer telefonu do Wykonawcy podany będzie w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej określającym dokładny termin wykonania prac. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZEK CZYNSZOWYCH

Osoby regulujące opłaty za używanie lokalu mieszkalnego lub garażu za pośrednictwem bankowego systemu płatności, bądź zleceń stałych mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania książeczki opłat.

Oświadczenie można złożyć w Administracji Osiedla, siedzibie Zarządu, przesłać pocztą na adres Spółdzielni: ul. Choiny 57, 20-816 Lublin lub przesłać e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Oświadczenia przesyłane drogą e-mailową powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i przekazane w formie skanu (w formacie PDF) lub zdjęcia.

Druki oświadczeń znajdują się na stronie głównej w sekcji "PLIKI DO POBRANIA"

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

Mieszkańcy naszej Spółdzielni na mocy umowy z 1994r. zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czechów”, a operatorem telewizji kablowej UPC Polska spółka z o.o., mają dostarczany sygnał pakietu podstawowego zawierający kanały TVP1, TVP2, TVP Regionalna, TV Polonia, Polsat, TVN, TV4, TV Puls.
 Opłata za dostarczany sygnał podstawowy wynosi 6,16 zł/miesięcznie i stanowi jeden ze składników opłaty za użytkowanie lokalu.
 Obowiązujące unormowania dają możliwość decydowania w sprawie korzystania bądź nie  z pakietu podstawowego.
  Przypominamy, że odłączenie lub podłączenie sygnału TV – pakiet podstawowy następuje na podstawie pisemnych dyspozycji mieszkańców zgłoszonych do Administracji Osiedla lub do Działu Finansowego Spółdzielni.
 Wnioski zgłoszone do 15-tego dnia danego miesiąca realizowane są od następnego miesiąca, zaś po 15-tym od drugiego miesiąca po złożeniu wniosku.
 Mieszkańców posiadających umowę indywidualną TV z UPC informujemy, że w przypadku jej rozwiązania, pakiet podstawowy-TV zostaje włączony automatycznie jeżeli nie zostanie złożona za pośrednictwem Spółdzielni rezygnacja z dostarczania sygnału.

 Dyspozycje dotyczące odłączenia lub podłączenia pakietu podstawowego TV można składać drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dziale Finansowym Spółdzielni ul. Choiny 57 lub w Administracji Osiedla.

Dyspozycje przesyłane drogą e-mailową powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i przekazane w formie skanu (w formacie PDF) lub zdjęcia.
   
 WAŻNE!!!
 W przypadku wystąpienia usterki sieci w zajmowanym lokalu, zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do Biura Obsługi Klientów.
 Dane dotyczące kontaktu z UPC dostępne w poniższej ulotce.

 

 

ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Od 09 września 2017roku w stosunku do osób, które posiadają lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nastąpiły istotne zmiany w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która weszła w życie  z dniem 09 września 2017r. ...

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

nr identyfikacyjny dla abonentów pakietu podstawowego TV to 4066756

 
KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00