20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie w osiedlu im. H. Wieniawskiego następujących robót:                 

Remont instalacji wodociągowej wraz ze zmianą sposobu opomiarowania oraz montażem zestawów hydroforowych.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im.H.Wieniawskiego ul.Smyczkowa 1 , tel.(81)7413779
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 
w wysokości: 5000 zł                         
Oferty należy składać w terminie do dnia 20.08.2018 , do godz 1500 , w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy  ul. Choiny 57 , pokój nr 109.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZMIANA REGULAMINU

W dniu 09.07.2018r. Rada Nadzorcza wypełniając postulaty członków spółdzielni, wprowadziła zmiany do "Regulaminu porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów". Wprowadzona zmiana daje możliwość zlecenia sprzątania klatek schodowych firmom zewnętrznym. Wzór oświadczenia można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej lub w Administracji Osiedla.

WALNE ZGROMADZENIE

W dniach 28.05.2018 - 07.06.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w częściach.

Na podstawie protokółów zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz sumarycznych wyników głosowania uchwał cząstkowych, objętych porządkiem obrad zostały podjęte  uchwały zamieszczone poniżej.

Statut SM Czechów, stanowiący załącznik do Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia,  zostanie załączony po zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Materiały dostępne są w zakładce AKTY PRAWNE->Sprawozdania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie jako zarządca Pani/Pana lokalu oraz administrator Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuje, że:

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.
 Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Więcej artykułów…

  1. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
  2. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
442508
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
96
995
3955
9201
442508

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00