20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

WALNE ZGROMADZENIE

W dniach 13–22 kwietnia 2015 r. w SM „Czechów odbywać się będzie walne zgromadzenie członków w częściach. Zgromadzenie zostało podzielone na osiem  części, zgodnie ze stosowną uchwałą rady nadzorczej. Harmonogram i porządek zebrań w poszczególnych osiedlach zamieszczamy poniżej. 

Przypomnijmy, że walne zgromadzenie ma dokonać podsumowania i oceny realizacji zadań gospodarczych i remontowo-konserwacyjnych, zapoznać się ze sprawozdaniami rady nadzorczej i zarządu spółdzielni za 2014 rok, a także przeanalizować sprawozdanie finansowe spółdzielni i opinię o nim biegłego rewidenta oraz przeanalizować propozycję podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej w 2014 roku. Walne zgromadzenie wyrazi swoją opinię na temat powyższych dokumentów w głosowaniu uchwał objętych porządkiem obrad. Projekty uchwał oraz pozostałe materiały dostępne w zakładce AKTY PRAWNE->Sprawozdania

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMIANY WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW" i n f o r m u j e, że w okresie styczeń – maj 2015r. będzie prowadzona wymiana wodomierzy w mieszkaniach, na liczniki wody wyposażone w moduł do odczytu radiowego. Prace wykonywane będą przez firmę „ISTA” Polska Sp. z o.o. Pracownicy-wykonawcy będą wyposażeni w identyfikatory. Użytkownicy lokali mieszkalnych zobowiązani są sfinansować 100% - kosztów wymiany wodomierzy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czechów" w Lublinie informuje, że od 01 stycznia br. osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych, mogą również ubiegać się o dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny przyznawany jest osobom spełniającym trzy warunki.

INFORMACJA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIE W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czechów" w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.
    Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
072965
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
16
509
764
7142
72965

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Kiepury 5: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Real: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00