20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU                                               WALNEGO ZGROMADZENIA W 2020 ROKU

Mając na uwadze ogłoszony w kraju stan epidemii, wywołany wirusem SARS-CoV-2
oraz w oparciu o art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych… / Dz.U. 2020.568/, który to przepis w okresie stanu epidemii zawiesza stosowanie art. 39 §1 ustawy z dnia 16 września 1982r - Prawo spółdzielcze
/ t.j. Dz.U. 2020.275/ oraz stosowanie art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych / t.j. Dz.U. 2018.845/, a w konsekwencji zawiesza także obowiązek wynikający z § 23 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie
ZARZĄD SM „CZECHÓW” INFORMUJE
O PRZESUNIĘCIU TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

USTAWOWY TERMIN NA ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ CZECHÓW” W LUBLINIE, WYZNACZONY
DO DNIA 30 CZERWCA 2020 R. ULEGA PRZEDŁUŻENIU O SZEŚĆ TYGODNI, LICZONYCH OD DNIA ODWOŁANIA STANU EPIDEMII.

O nowym terminie Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem, obwieszczeniami na klatkach schodowych i w Siedzibach Administracji
oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

 

 

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu M. Karłowicza następujących robót:

1. Remont balkonów w budynku przy ul. Lawinowej 1 – kl. II (10szt) oraz ul. Młodej Polski 22 – kl. II i III ( 15szt.)
2. Malowanie fragmentów elewacji w budynkach przy ul. Młodej Polski 26 i 32.
3. Remont elewacji prześwitów pawilonów handlowych przy ul. Górskiej 3 i 7
4. Wykonanie wiatrołapów w budynku przy ul. Górskiej 1
5. Remont tablic głównych w budynku przy ul. Młodej Polski 32
6. Przebudowa altan śmietnikowych przy ul. Młodej polski 22 i Lawinowej 1


Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. K. M. Karłowicza
ul. Górska 1 tel: 81-741-51-21.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 8.000,00zł,
pkt.2 – 1.800,00zł,
pkt.3 – 2.700,00zł,
pkt.4 – 3.600,00zł,
pkt.5 – 2.700,00zł,
pkt.6 – 700,00zł,

Oferty należy składać w terminie do 13.07.2020r. do godz 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu I. J. Paderewskiego następujących robót:


1. Wykonanie, dostawa i montaż wiatrołapów w budynkach mieszkalnych przy ul. Leszetyckiego 6 kl. 1-4, ul. Szwajcarska 9 kl. 1-4 oraz wykonanie dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynków przy ul. Paderewskiego 14 kl. 8, ul. Leszetyckiego 6 kl. 5 i 6, ul. Leszetyckiego 10 kl. 1, Leszetyckiego 11 kl. 2 oraz

Leszetyckiego 12 kl. 1 i 2.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. I. J. Paderewskiego
ul. Śliwińskiego 1 tel: 81-741-32-52.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 5.000,00zł,

Oferty należy składać w terminie do 13.07.2020r. do godz 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu H. Wieniawskiego następujących robót:

1. Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego wybranych budynków.


Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. H. Wieniawskiego
ul. Smyczkowa 1 tel: 81-740-64-20

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 40.000,00zł,

Oferty należy składać w terminie do 10.07.2020r. do godz 1300 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

  Co do zasady dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Z uwagi na obecną sytuację wprowadzony został szczególny tryb ubiegania się o dopłatę do czynszu.
  Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  Zgodnie z nowym zapisem dodatek mieszkaniowy będzie przyznawany z mocą wsteczną.
Poniżej przedstawiamy pełny zapis artykułu dodanego do ustawy:

Art. 15zzzib.
  1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.
  2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
  3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
  4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
  5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
  6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
  7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna."

 

Więcej artykułów…

  1. KOMUNIKAT
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA
  3. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
  4. INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH
  5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY
  6. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
  7. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

 

 
670892
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
125
2821
1541
11612
670892

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00