20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2019

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY                      NADZORCZEJ SM CZECHÓW NA KADENCJĘ 2019 - 2022.

Z uwagi na zakończenie  w 2019 roku kadencji członków Rady Nadzorczej SM "Czechów",  Zarząd Spółdzielni, na podstawie § 35 Statutu Spółdzielni,  informuje członków Spółdzielni o prawie zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu M. Karłowicza następujących robót:

1. Roboty brukarskie na terenie osiedla.
2. Malowanie klatki schodowej oraz korytarzy w budynku przy ul. Kameralnej 7,

Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. K. M. Karłowicza
ul. Górska 1 tel: 81-741-51-21.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680  w PKO  BP w wysokości:  
pkt.1 – 3.500,00zł,
pkt.2 – 3.000,00zł,

Oferty należy składać w terminie do 25.04.2019r. do godz 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu K. Lipińskiego następujących robót:

1. Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Oratoryjna 7 nad mieszkaniem 32 wraz z robotami towarzyszącymi.
2. Remont balkonów w budynku przy ul. Oratoryjnej 9 – pion od strony zachodniej.


Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. K. Lipińskiego
ul. Paganiniego 10 tel: 81-741-82-32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680  w PKO  BP w wysokości:  

pkt.1 – 5.000,00zł,
pkt.2 – 4.000,00zł,


Oferty należy składać w terminie do 24.04.2019r. do godz 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

ZMIANA REGULAMINU

W dniu 29 października 2018r. Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Wprowadzona zmiana dotyczy zryczałtowanych opłat za dostarczaną korespondencję kierowaną na wniosek użytkownika lokalu na inny adres niż adres lokalu położonego w zasobach Spółdzielni. Zasada nie dotyczy użytkowników garaży, którzy nie posiadają innego lokalu w zasobach Spółdzielni. Ryczałtowa opłata będzie pobierana jako jeden ze składników miesięcznej opłaty za użytkowanie lokalu. Zgodnie z Uchwałą nr 17 Rady Nadzorczej ryczałtowa stawka wynosi 2 zł miesięcznie i będzie naliczana od 01 lutego 2019r. Wniosek o przesyłanie korespondencji na inny adres niż adres lokalu położonego w zasobach Spółdzielni można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni lub w Administracji Osiedla.

Więcej artykułów…

  1. ZMIANA REGULAMINU
  2. WALNE ZGROMADZENIE
  3. KLAUZULA INFORMACYJNA
  4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
  5. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
  6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
522442
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
63
2021
6408
10135
522442

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00