20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu im K. Szymanowskiego następujących robót:

1. Remont instalacji WLZ w budynkach przy ul. Noskowskiego 2 i Harnasie 5
2. Remont balkonów w budynku przy ul. Harnasie 17

Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. K. Szymanowskiego
ul. Harnasie 11 tel: 81-741-02-61

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 12.000,00zł,
pkt.2 – 2.000,00zł,

Oferty należy składać w terminie do 06.04.2023r. do godz. 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109 ( sekretariat)

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu im F. Chopina następujących robót:

1. Remont docieplenia i kolorystyki elewacji ścian, filarków międzyokiennych wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 5;
2. Remont docieplenia i kolorystyki elewacji ścian, filarków międzyokiennych wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 20;
3. Remont docieplenia i kolorystyki elewacji ścian, filarków międzyokiennych wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paryska 3;
4. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żywnego 5;
5. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paryskiej 6;
6. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żywnego 1;
7. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poturzyńskiej 3;
8. Wykonanie remontu posadzek na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żywnego 7 kl. IV i ul. Żelazowej Woli 11 kl. V;
9. Wykonanie remontu posadzek na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 10 kl. I, II;
10. Wykonanie remontu posadzek na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 13;
11. Wykonanie remontu (malowania) klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy Żywnego 3 kl. II;
12. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Żelazowej Woli 2;
13. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Żelazowej Woli 17kl. II;
14. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Żywnego 14;
Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. F. Chopina ul. Żywnego 8
Tel.: 81-741-52-11.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 12.200,00zł pkt.8 – 4.500,00zł
pkt.2 – 12.200,00zł pkt.9 – 4.500,00zł
pkt.3 – 13.000,00zł pkt.10 – 3.500,00zł
pkt.4 – 11.200,00zł pkt.11 – 1.300,00zł
pkt.5 – 5.500,00zł pkt.12 – 5.700,00zł
pkt.6 – 6.300,00zł pkt.13 – 5.700,00zł
pkt.7 – 4.500,00zł pkt.14 – 5.700,00zł

Oferty należy składać w terminie do 04.04.2023r. do godz. 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy
ul. Choiny 57 pokój 109
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu K. Lipińskiego następujących robót:

1) Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Lipińskiego 15 segm B1 kl. 9,10.


Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. K. Lipińskiego
ul. Paganiniego 10 tel: 81-741-82-32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 4.000,00 zł

Oferty należy składać w terminie do 23.03.2023r. do godz 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Zawiadomienie o terminie pierwszej licytacji nieruchomości znajduje się w poniższym linku.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy

   Podstawą do dokonywania z użytkownikami lokali rozliczeń z tytułu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest roczny plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Koszty pokrywane są z opłat mieszkańców a różnica pomiędzy kosztami a opłatami wpływa odpowiednio na opłaty w roku następnym. Wnoszone przez Państwa opłaty służą do pokrycia kosztów, którymi jesteśmy jako Spółdzielnia obciążani na podstawie faktur i które musimy terminowo opłacać.
   Sytuacja na rynku energetycznym w naszym kraju jest bardzo trudna. Wojna w Ukrainie, ogromna inflacja, wzrost cen praktycznie w każdej dziedzinie życia, powrót do wysokości 23% VAT ( z 5% VAT) . Nie mamy wpływu na te czynniki, jednak jako mieszkańcy starajmy się prowadzić rozsądną i oszczędną gospodarkę energią cieplną, elektryczną i gazową.
   Największy wpływ na wzrost opłat za używanie lokali miały pozycje dotyczące stawek na poczet centralnego ogrzewania i podgrzewu wody. Pozostałe składniki, niezależne od Spółdzielni, tak jak podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigów czy konserwacja domofonów też spowodowały zwiększenie opłat, ale ich zmiana nie miała aż tak znacznego wpływu, jak zmiana stawek za ciepło.
Ustawa z 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw miała chronić odbiorców indywidualnych przed nadmiernym wzrostem cen ciepła i zatrzymać podwyżki na poziomie nie przekraczającym 40%. Tarcze antykryzysowe okazały się nieskuteczne i nie zastopowały drastycznych podwyżek cen energii.
   Należy po raz kolejny zaznaczyć, że spółdzielnie nie mają żadnego wpływu na wysokość rachunków za ciepło.
Na lubelski system ciepłowniczy składają się: sieć zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Elektrociepłownia Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. Działalność wszystkich podmiotów podlega ścisłej regulacji określonej w szeregu ustaw i rozporządzeń a stały nadzór nad cenami ciepła sprawuje Urząd Regulacji Energetyki (URE). Ceny ciepła systemowego są pod stałą kontrolą państwa realizowaną przez wysokość taryf ustalonych przez URE.
   Nowe stawki wchodzą w życie obligatoryjnie i Spółdzielnia nie ma możliwości negocjacji ani też żadnej możliwości ich obniżenia – stawki za ciepło podlegają wyłącznej decyzji URE i nie podlegają uchwalaniu przez organy samorządowe.
Poniżej przedstawiamy zmiany taryfy na ciepło w 2022 r i ich publikacje w Biuletynie Branżowym URE.:
zmiana taryfy od 05.04.2022 r.
PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 16.03.2022 r. Nr 175(1436)/2022
LPEC S.A. - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 21.03.2022 r. Nr 193(1454)/2022
Ogółem w skali roku powyższe zmiany skutkowały wzrostem kosztów o 1,50%
zmiana taryfy od 05.07.2022 r.
PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 15.06.2022 r. Nr 378(1638)/2022
Ogółem w skali roku powyższe zmiany skutkowały wzrostem kosztów o 1,05%
zmiana taryfy od 01.08.2022 r.
Elektrociepłownia Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 12.07.2022 r. Nr 434(1694)/2022
LPEC S.A. - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 13.07.2022 r. Nr 443(1703)/2022
Ogółem w skali roku powyższe zmiany skutkowały wzrostem kosztów o 26,10%

zmiana taryfy od 20.10.2022 r.
PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 30.09.2022 r. Nr 642(1902)/2022
Elektrociepłownia Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 30.09.2022 r. Nr 645(1905)/2022
LPEC S.A. - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 04.10.2022 r. Nr 658(1918)/2022
Ogółem w skali roku powyższe zmiany skutkowały wzrostem kosztów o 38,0%

zmiana taryfy od 01.01.2023 r.
PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 15.12.2022 r. Nr 854(2114)/2022
Elektrociepłownia Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. - Biuletyn Branżowy URE-ciepło z dnia 15.12.2022 Nr 846(2106)/2022
W 2022 r. nowe zaliczki na poczet centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody zatwierdzone zostały Uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 16.08.2022 i obowiązywały od 01.09.2022 r.
   Kalkulacja opierała się na taryfach obowiązujących od 05.04.2022 r. do 01.08.2022 r. Kolejna podwyżka obowiązuje od 01.01.2023 r. Zaliczki na poczet centralnego ogrzewania zostały skalkulowane na podstawie szczegółowej analizy gdzie przyjęte zostało średnie zużycie GJ za lata 2020 i 2021, moc zamówioną na rok 2023, stawki za ciepło wg nowych taryf zatwierdzonych przez URE, które zaczęły obowiązywać od 20.10.2022 r. z zastosowaniem rekompensaty wynikającej z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz z uwzględnieniem podatku VAT (wzrost do 23%), na który również nie mamy wpływu.
   Kalkulacje za energię cieplną na potrzeby podgrzewu wody wykonane zostały w oparciu o ilość GJ i ilość zużytej wody w roku 2021, zapotrzebowanie na moc na rok 2023, aktualne taryfy za ciepło z zastosowaniem rekompensaty i wzrost stawki VAT.
Do kalkulacji nie uwzględniono nowych taryf zatwierdzonych przez URE w dniu 15.12.2022 r. - wzrost stawek PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Lublin Wrotków o 6,45 proc. i Elektrociepłownia Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. - wzrost o 4,97 proc.
   W związku z nowelizacją ustawy „Prawo energetyczne” wystąpiła konieczność dostosowania „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody” do zapisów ww. ustawy.
Zgodnie ze zmianą od 01.01.2023 r. opłata za podgrzanie wody naliczana jest w dwóch pozycjach – jako opłata stała naliczana od m² pow. użytkowej lokalu oraz opłata zmienna naliczana od m³ zużytej wody.
   „Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody” obowiązuje od 01.01.2023 r. i jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Akty prawne”.
   Do rozliczenia kosztów zużycia ciepła za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ma zastosowanie regulamin obowiązujący do 31.12.2022 r.
Pragniemy poinformować, że wysokość wskazania podzielnika zależy od rejestrowanej przez podzielnik temperatury powierzchni grzejnika. Im jest ona wyższa oraz im dłużej się utrzymuje, tym większa jest wartość zużycia. Zamontowane w Państwa mieszkaniach podzielniki posiadają dwa elektroniczne czujniki temperatury, dzięki czemu w niezwykle precyzyjny sposób rejestrują proces oddawania ciepła przez grzejniki. Naliczanie jednostek zużycia rozpoczyna się z chwilą, kiedy jednocześnie zostaną spełnione dwa warunki:
1. Temperatura powierzchni grzejnika przekroczy 23°C
2. Temperatura powierzchni grzejnika jest o co najmniej 4,5ºC wyższa od temperatury otoczenia.
   Podzielniki rejestrują proces oddawania ciepła przez grzejnik dla każdego roku kalendarzowego. Oznacza to, że na koniec okresu rozliczeniowego, czyli na 31 grudnia wartość zużycia zapisywana jest w pamięci wewnętrznej urządzenia. Jednocześnie dla nowego okresu biegnącego od 01 stycznia podzielnik rozpoczyna naliczanie stanu od „0” - operacja ta odbywa się w sposób automatyczny.
Każdy z użytkowników może w dowolnej chwili wyświetlić na ekranie LCD podzielnika aktualny stan odczytu. Aby dokonać sprawdzenia wskazań podzielników należy uruchomić wyświetlacz przy pomocy usytuowanego poniżej przycisku odczytowego. Wskazanie na koniec okresu rozliczeniowego (poprzedzone literką A) oraz wartość bieżąca (poprzedzona cyfrą 2 i symbolem termometru widoczne z lewej strony wyświetlacza) będą pojawiać się naprzemiennie.

Więcej artykułów…

  1. INFORMACJA O ZMAINIE ODBIORCY ODPADÓW KOMUNALNYCH
  2. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO
  3. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM "CZECHÓW" DOTYCZĄCA WYWOZU NIECZYSTOŚCI
  4. KLAUZULA INFORMACYJNA
  5. INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZEK CZYNSZOWYCH
  6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY
  7. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
  8. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

STREFA MIESZKAŃCA

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH:

tel. 081-742-08-24

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

nr identyfikacyjny dla abonentów pakietu podstawowego TV to 4066756

 
966057
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
156
1166
6741
7830
966057

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00