20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ CZECHÓW ” w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie aktem notarialnym prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Lublinie przy ulicy:
    Króla Rogera 1/116, o powierzchni użytkowej 47,1 m2 ( VI p.) wraz z udziałem w gruncie.
Cena wywoławcza 199.000,00 złotych.
    Zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r.  z późniejszymi zmianami, pierwszeństwo nabycia powyższego lokalu mieszkalnego mają członkowie oczekujący, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i złożą pisemną ofertę w n/w terminie o przystąpieniu do przetargu.
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Grzegorz Oleszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2016 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul.Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XXII, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego , położonego przy ul. Króla Rogera 1/179, 20-857 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1L/00204903/8.

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Katarzyna Ryń-Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2016r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy ul. Wallenroda 4d w sali nr XXV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 48,00 m2 , składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, położonego w Lublinie, przy ul. Paganiniego 12/129 (Piętro 9), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" (Adres spółdzielni: 20-816 Lublin, ul. Choiny 57 ) Suma oszacowania wynosi 194.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145.500,00zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.
 Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie przypomina, że odłączenie lub podłączenie sygnału TV – pakiet podstawowy następuje na podstawie pisemnych dyspozycji mieszkańców zgłoszonych do Administracji Osiedla lub do Działu Finansowego Spółdzielni.

Wnioski zgłoszone do 15-tego dnia danego miesiąca realizowane są od następnego miesiąca, zaś po 15-tym od drugiego miesiąca po złożeniu wniosku.

Mieszkańców posiadających umowę indywidualną TV z UPC informujemy, że w przypadku jej rozwiązania, pakiet podstawowy - TV zostaje włączony automatycznie jeżeli nie zostanie złożona za pośrednictwem Spółdzielni rezygnacja z dostarczania sygnału.

 WAŻNE!!!

Dane dotyczące kontaktu z UPC dostępne w poniższej ulotce

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
220692
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
138
1937
9398
8624
220692

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Kiepury 5: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Real: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00