20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA O PRZETARGU

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ CZECHÓW ” w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie aktem notarialnym prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego,  położonego w Lublinie przy ulicy:
 Kaprysowa 1/80, o pow. użytkowej 47,2m2 (X p.) wraz z udziałem w gruncie.
Cena wywoławcza 188.800 złotych.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Grzegorz Oleszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2017 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul.Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XXII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego , położonego przy ul. Koncertowa 9/106, 20-843 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: LU1I/00153245/4

WALNE ZGROMADZENIE

W dniach 22 - 31 maja  2017 r. w SM „Czechów odbywać się będzie Walne Zgromadzenie Członków w częściach. Zgromadzenie zostało podzielone na osiem  części, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.
Harmonogram i porządek zebrań w poszczególnych osiedlach zamieszczamy poniżej.
Przypomnijmy, że Walne Zgromadzenie ma dokonać podsumowania i oceny realizacji zadań gospodarczych i remontowo-konserwacyjnych, zapoznać się ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za 2016 rok, a także przeanalizować sprawozdanie finansowe spółdzielni i opinię o nim biegłego rewidenta oraz rozpatrzyć propozycję podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej w 2016 roku.
Walne Zgromadzenie wyrazi swoją opinię na temat powyższych dokumentów w głosowaniu uchwał objętych porządkiem obrad.
Materiały dostępne są w zakładce AKTY PRAWNE->Sprawozdania

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.
 Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie przypomina, że odłączenie lub podłączenie sygnału TV – pakiet podstawowy następuje na podstawie pisemnych dyspozycji mieszkańców zgłoszonych do Administracji Osiedla lub do Działu Finansowego Spółdzielni.

Wnioski zgłoszone do 15-tego dnia danego miesiąca realizowane są od następnego miesiąca, zaś po 15-tym od drugiego miesiąca po złożeniu wniosku.

Mieszkańców posiadających umowę indywidualną TV z UPC informujemy, że w przypadku jej rozwiązania, pakiet podstawowy - TV zostaje włączony automatycznie jeżeli nie zostanie złożona za pośrednictwem Spółdzielni rezygnacja z dostarczania sygnału.

 WAŻNE!!!

Dane dotyczące kontaktu z UPC dostępne w poniższej ulotce

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
325607
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
212
1381
7527
9085
325607

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00