20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW" informuje, że w okresie:

25 stycznia – 30 czerwca 2021r.
(dokładny termin będzie podany w oddzielnym ogłoszeniu Wykonawcy) będzie prowadzona wymiana wodomierzy w lokalach z uwagi na kończący się okres legalizacji. Prace wykonywane będą przez firmę „ISTA” Polska Sp. z o.o.

     Usługa wymiany wodomierza obejmuje dostawę i wymianę wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego, przełożenie i przeprogramowanie modułu radiowego, montaż zaworu zwrotnego, założenie plomby, sprawdzenie prawidłowego połączenia moduł-wodomierz
oraz wykonanie wymaganych protokołów i raportów.

     Indywidualne rozliczenie kosztów wymiany wodomierzy nastąpi po zakończeniu procesu wymiany w całych zasobach Spółdzielni. Spłata będzie uwzględniała dofinansowanie dla członków Spółdzielni ze środków przeznaczonych na ten cel z nadwyżki bilansowej w 2018r. oraz będzie rozłożona na 36 miesięcznych rat z możliwością jednorazowej spłaty.

     Prosimy zatem o udostępnienie lokali, przygotowanie wygodnego dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy, dzięki któremu będzie możliwe wykonanie robót montażowych.

     Równocześnie prosimy o ewentualne udostępnienie piwnic, w których na pionach wodociągowych znajdują się zawory odcinające wodę.

     Z wymiany wodomierzy Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół w którym
osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu potwierdza, czytelnym podpisem wykonanie prac związanych z wymianą oraz odczytany stan zdemontowanych i nowych wodomierzy na dzień przeprowadzania prac.

     Zdemontowane wodomierze należy przekazać Wykonawcy, co potwierdzone będzie w wyżej wymienionym protokole.

     W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się i zwalczania COVID -19 zwracamy się z prośbą do osób przebywających w lokalu podczas wykonywania prac montażowych, aby zachowały bezpieczny dystans od pracowników, nosiły maseczki ochronne oraz posiadały własny długopis.

     W przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji prosimy o kontakt telefoniczny
z Wykonawcą w celu ustalenia dogodnego terminu wykonania usługi.

     Numer telefonu do Wykonawcy podany będzie w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej określającym dokładny termin wykonania prac.

INFORMACJA

Z uwagi na pojawiające się pytania związane z wymianą wodomierzy  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” informuje:

Proces wymiany wodomierzy podyktowany jest kończącym się ich terminem legalizacji  i miał być przeprowadzony w drugiej połowie 2020r., ale z uwagi na sytuacje  w kraju został przeniesiony na I połowę roku 2021. Mając na uwadze art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. ,,Prawo o miarach” Spółdzielnia jest zobowiązana do  użytkowania przyrządów pomiarowych (wodomierzy) z ważną legalizacją. Również zapisy w przyjętych przez Radę Nadzorczą ,,Zasadach podziału obowiązków Spółdzielni i Członków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalniającymi lokale” zobowiązują Spółdzielnię do wykonania naprawy, wymiany lub legalizacji wodomierzy za pełną odpłatnością członka spółdzielni. (§ 3 pkt 1g). Zgodnie z zapisami ,,Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” okres ważności legalizacji wodomierzy to 5 lat.

     Usługa obejmująca wymianę jednego wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego, przełożenie i przeprogramowanie modułu radiowego, montaż zaworu zwrotnego, założenie plomby, sprawdzenie prawidłowego połączenia moduł-wodomierz oraz wykonanie wymaganych protokołów i raportów kosztuje 84,76zł brutto. Dla członków spółdzielni koszt wymiany zostanie pomniejszony o wartość 33,00zł brutto wynikającą z podziału nadwyżki bilansowej  z roku 2018r. Usługa objęta jest 5 letnim okresem gwarancji. Ostateczne rozliczenie usługi nastąpi po zakończeniu procesu wymiany wodomierzy w całych zasobach Spółdzielni a opłaty zostaną rozłożone na 36 miesięcznych rat.

       Proces wymiany wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czechów” wykonywany jest przez firmę ISTA Polska. Wymiana prowadzona jest osiedlami. W pierwszej kolejności prace wykonywane są na osiedlach: im St. Moniuszki, Fr. Chopina, M. Karłowicza. W następnej kolejności osiedla: im. K. Szymanowskiego, I.J. Paderewskiego, H. Wieniawskiego kończąc na osiedlu im. K. Lipińskiego. O dokładnym terminie wykonywania wymiany wykonawca poinformuje w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej danego budynku.  Podczas prowadzenia prac pracownicy firmy ISTA zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i zwalczaniem COVID -19 miedzy innymi do noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz stosowania środków dezynfekcyjnych. Prosimy osoby przebywające w lokalu podczas wykonywania prac montażowych, aby zachowały bezpieczny dystans od pracowników, nosiły maseczki ochronne oraz posiadały własny długopis.  W przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji prosimy o kontakt telefoniczny z Wykonawcą w celu ustalenia dogodnego terminu wykonania usługi. Numer telefonu do Wykonawcy podany będzie w ogłoszeniu umieszczonym na drzwiach wejściowych do klatki schodowej określającym dokładny termin wykonania prac. 

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu im St. Moniuszki następujących robót:

 

1. Wykonanie malowania elewacji ścian w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Kiepury 11, 13, 15.
2. Wykonanie remontu posadzek w korytarzach w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Skołuby 2.
3. Wykonanie remontu poziomów instalacji zw., cw. i cyrkulacji w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kiepury 9, Kurantowej 4 segm. A, B, C, D, 6, 8,
ul. Skołuby 1, 3, 5.

 

Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. St. Moniuszki ul. Kiepury 11A tel: 81-741-45-35.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 12.000,00zł,
pkt.2 – 6.000,00zł,
pkt.3 – 30.000,00zł,

Oferty należy składać w terminie do 12.03.2021r. do godz 1300 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu H. Wieniawskiego następujących robót:

 

1. Wykonanie rurarzu wody ciepłej i zimnej z montażem zaworów podpionowych
i cyrkulacyjnych
2. Roboty brukarskie na terenie Osiedla im. H. Wieniawskiego
3. Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla im. H. Wieniawskiego
4. Remont instalacji odgromowej na 15 budynkach mieszkalnych w osiedlu
im H. Wieniawskiego
5. Uzupełnienie oświetlenia parkowego w rejonach budynków Braci Wieniawskich 1, 6, 8
i smyczkowa 4.


Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. H. Wieniawskiego
ul. Smyczkowa 1 tel: 81-740-64-20

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 50.000,00 zł,
pkt.2 – 5.000,00zł,
pkt.3 – 5.000,00zł,
pkt.4 – 20.000,00zł,
pkt.5 – 7.000,00zł,

Oferty należy składać w terminie do 12.03.2021r. do godz 1300 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

INFORMACJA O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu im F. Chopina następujących robót:

 1. Remont docieplenia i kolorystyki elewacji ścian, filarków międzyokiennych wraz z remontem balkonów i dociepleniem ściany szczytowej w budynku przy ul. W. Żywnego 9
 2. Remont balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 8
 3. Remont balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 15
 4. Remont balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. W. Żywnego 14
 5. Remont balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. W. Żywnego 1
 6. Wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 14 kl. II
 7. Wykonanie remontu posadzek na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. W. Żywnego7 kl. II i III
 8. Wykonanie remontu posadzek na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 11 kl. II i IV
 9. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 16 kl. I
 10. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelazowej Woli 17 kl. I
 11. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. W. Żywnego 3 kl. I
 12. Remont tablicy głównej w budynku przy ul. Żelazowej Woli 7
 13. Budowa altan śmietnikowych na osiedlu i. F. Chopina

Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. F. Chopina ul. Żywnego 8
tel: 81-741-54-70.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
 2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 w PKO BP w wysokości:
pkt.1 – 8950,00zł pkt.8 – 3000,00zł
pkt.2 – 6150,00zł pkt.9 – 4250,00zł
pkt.3 – 6150,00złpkt.10 – 4250,00zł
pkt.4 – 6150,00złpkt.11 – 4250,00zł
pkt.5 – 3750,00złpkt.12 – 1500,00zł
pkt.6 – 2250,00złpkt.13 – 4500,00zł
pkt.7 – 3000,00zł 

 

 Oferty należy składać w terminie do 08.03.2021r. do godz 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Więcej artykułów…

 1. KOMUNIKAT
 2. KOMUNIKAT
 3. INFORMACJA W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU                                               WALNEGO ZGROMADZENIA W 2020 ROKU
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA
 5. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZEK CZYNSZOWYCH
 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY
 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
 9. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

obrazek

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

nr identyfikacyjny dla abonentów pakietu podstawowego TV to 4066756

 
746923
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
134
1597
1390
8831
746923

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00