20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

INFORMACJA O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ CZECHÓW ” w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie aktem notarialnym prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Lublinie przy ulicy: 
- Smyczkowa 4/78, o pow. użytkowej 48,1 m2 ( V p.) wraz z udziałem w gruncie.
Cena wywoławcza 240.000,00 złotych.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 2.000 zł., na konto Spółdzielni w PKO BP II O/Lublin nr 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 .
-złożenie oferty z określeniem ceny nabycia lokalu wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 21.10.2019r. do godz. 1300  w sekretariacie Spółdzielni - Lublin, ul. Choiny 57 - koperta winna być zaklejona z dopiskiem - oferta na przetarg z określeniem adresu lokalu.
Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od końcowego terminu składania ofert.
Oferent, którego oferta wygra zobowiązany jest wpłacić całą należność w ciągu 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu przetargu, a następnie w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię przystąpić do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. Koszty aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi nabywca.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW ” w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Komisji przetargowej przysługuje prawo  swobodnego wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli oferent, którego oferta wygra uchyli się od zawarcia umowy.
Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności jeżeli osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a której prawo wygasło zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – podstawa prawna art.11 ust.2a pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000r.   z uwzględnieniem zmian z dnia 20.07.2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

W związku z planowanym drukiem książeczek opłat czynszowych na rok 2020  prosimy osoby, które dokonują płatności za pośrednictwem bankowego systemu płatności, bądź zleceń stałych i nie korzystają z książeczek opłat  o wypełnienie oświadczenia o rezygnacji z tych  książeczek.
Rezygnację z otrzymywania książeczki opłat czynszowych prosimy złożyć w Administracji Osiedla, przesłać pocztą na adres Spółdzielni: ul. Choiny 57, 20-816 Lublin lub przesłać e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )  w terminie do 31.10.2019r.
Nie dotyczy osób, które już złożyły oświadczenie.

Oświadczenie w zakładce "PLIKI DO POBRANIA"

WALNE ZGROMADZENIE

 W dniach 14  - 17 października  2019 r. w SM „Czechów” odbywać się będzie
Walne Zgromadzenie Członków w częściach.
 Harmonogram, porządek zebrań w poszczególnych osiedlach oraz projekt uchwały objętej porządkiem zamieszczamy poniżej. 
 Październikowe Walne Zgromadzenie dotyczyć będzie w całości tematu budowy dźwigów osobowych w niektórych budynkach 5-cio kondygnacyjnych i ma podjąć decyzję w sprawie wyrażenia zgody i oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w celu zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

Mieszkańcy naszej Spółdzielni na mocy umowy z 1994r. zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czechów”, a operatorem telewizji kablowej UPC Polska spółka z o.o., mają dostarczany sygnał pakietu podstawowego zawierający kanały TVP1, TVP2, TVP Regionalna, TV Polonia, Polsat, TVN, TV4, TV Puls.
 Opłata za dostarczany sygnał podstawowy wynosi 6,16 zł/miesięcznie i stanowi jeden ze składników opłaty za użytkowanie lokalu.
 Obowiązujące unormowania dają możliwość decydowania w sprawie korzystania bądź nie  z pakietu podstawowego.
  Przypominamy, że odłączenie lub podłączenie sygnału TV – pakiet podstawowy następuje na podstawie pisemnych dyspozycji mieszkańców zgłoszonych do Administracji Osiedla lub do Działu Finansowego Spółdzielni.
 Wnioski zgłoszone do 15-tego dnia danego miesiąca realizowane są od następnego miesiąca, zaś po 15-tym od drugiego miesiąca po złożeniu wniosku.
 Mieszkańców posiadających umowę indywidualną TV z UPC informujemy, że w przypadku jej rozwiązania, pakiet podstawowy-TV zostaje włączony automatycznie jeżeli nie zostanie złożona za pośrednictwem Spółdzielni rezygnacja z dostarczania sygnału.
 Dyspozycje dotyczące odłączenia lub podłączenia pakietu podstawowego TV można składać drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dziale Finansowym Spółdzielni ul. Choiny 57 lub w Administracji Osiedla.
   
 WAŻNE!!!
 W przypadku wystąpienia usterki sieci w zajmowanym lokalu, zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do Biura Obsługi Klientów.
 Dane dotyczące kontaktu z UPC dostępne w poniższej ulotce.

 

 

Więcej artykułów…

  1. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA
  3. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
580544
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
202
749
8325
9373
580544

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00