20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie w osiedlu im. K.Szymanowskiego następujących robót:

1. Docieplenie stropów nad piwnicami w budynkach mieszkalnych
      wadium- 18000 zł
2. Roboty brukarskie na terenie osiedla
  wadium-   6000 zł
3. Remont wentylacji w budynkach mieszkalnych
     wadium-    3700 zł
4. Remont dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych
     wadium-    8000 zł

Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. K.Szymanowskiego, ul.Harnasie 11
 tel. (81)741-22-23
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Grzegorz Oleszekna podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-06-2016 o godz. 14:30 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Wallenroda 4D, 20-601 Lublin, pokój XXII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ,położonego przy ul. Króla Rogera 1/179,20-857 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00204903/8.

WALNE ZGROMADZENIE

W dniach 30 maja - 8 czerwca 2016 r. w SM „Czechów odbywać się będzie Walne Zgromadzenie Członków w częściach. Zgromadzenie zostało podzielone na osiem  części, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Nadzorczej. Harmonogram i porządek zebrań w poszczególnych osiedlach zamieszczamy poniżej. 

Przypomnijmy, że Walne Zgromadzenie ma dokonać podsumowania i oceny realizacji zadań gospodarczych i remontowo-konserwacyjnych, zapoznać się ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za 2015 rok, a także przeanalizować sprawozdanie finansowe spółdzielni i opinię o nim biegłego rewidenta oraz przeanalizować propozycję podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej w 2015 roku.  Walne Zgromadzenie wyrazi swoją opinię na temat powyższych dokumentów w głosowaniu uchwał objętych porządkiem obrad. W tym roku odbędą się również wybory do rady Rady Nadzorczej SM Czechów. Materiały dostępne w zakładce AKTY PRAWNE->Sprawozdania

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.
 Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie przypomina, że odłączenie lub podłączenie sygnału TV – pakiet podstawowy następuje na podstawie pisemnych dyspozycji mieszkańców zgłoszonych do Administracji Osiedla lub do Działu Finansowego Spółdzielni.

Wnioski zgłoszone do 15-tego dnia danego miesiąca realizowane są od następnego miesiąca, zaś po 15-tym od drugiego miesiąca po złożeniu wniosku.

Mieszkańców posiadających umowę indywidualną TV z UPC informujemy, że w przypadku jej rozwiązania, pakiet podstawowy - TV zostanie włączony automatycznie.

 WAŻNE!!!

Dane dotyczące kontaktu z UPC dostępne w poniższej ulotce

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
182845
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
111
1628
7894
9447
182845

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Kiepury 5: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Real: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00